Lokata czy inwestycja w papiery wartościowe – co wybrać?

Czym jest lokata a czym są papiery wartościowe?

Jak wiadomo papiery wartościowe to dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który prościej tłumacząc ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że konkretne uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawnienia w treści dokumentu.

 Lokata a papiery wartościowe – charakterystyka

Przy czym podkreślić należy, że przedłużenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Wiemy również o tym, że lokata jest umową między bankiem a klientem, dotyczy ona lokowania środków pieniężnych, przy czym zawierana jest na czas określony. Najważniejszą informacją jest to, że bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Powinniśmy wiedzieć również o tym, że lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana, w przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi. W przypadku gdy wybierzemy inwestycję w papiery wartościowe musimy pamiętać, że nasz zysk zależy od kondycji firmy, na którą papiery wartościowe są wystawione. Co zatem wybrać – lokatę czy inwestycje w papiery wartościowe? Na to pytanie każdy powinien sobie odpowiedzieć indywidualnie, z pewnością jedna opcja jest dużo bardziej ryzykowna.

Jak założyć lokatę?

Każdy z nas udając się do banku w celu założenia jakiejkolwiek lokaty pieniężnej powinien przygotować sobie listę pytań, które pomogą nam zorientować się w tym co jest dla każdego z nas bardziej lub mniej opłacalne.

Na co zwrócić uwagę zakładając lokatę?

Przede wszystkim powinniśmy się dowiedzieć czy istnieje coś takiego jak kwota minimalna, jaką musimy ulokować w chwili zakładania lokaty. Jeżeli tego typu kwota jest wymagana musimy dowiedzieć się jaka jest jej wysokość. Poszczególne banki wymagają jej lub nie, a ich wysokość jest bardzo zróżnicowana. Kolejna ważną informacją jest to czy w danej placówce bankowej istnieje możliwość uzyskania większych odsetek w przypadku kiedy na lokacie znajdzie się znaczna kwota pieniędzy. Jeżeli tak należy się zorientować jaka jest to kwota i obliczyć na ile się nam to opłaca. W niektórych przypadkach ważne jest ustanowienie pełnomocnictwa. Powinna to być osoba, która w razie potrzeby będzie reprezentować nas w banku i w naszym imieniu będzie dokonywać operacji na lokacie. Należy również upewnić się, czy uzyskiwane przez Ciebie odsetki bank dopisuje do zgromadzonych pieniędzy, czy lokuje je na oddzielnym rachunku.

Rodzaje lokat

Wiadomo, że w płacenie do banku określonej kwoty pieniędzy na określony z góry czas na ustalony z góry procent określane jest mianem lokaty bankowej. Przy czym wiadomo również, że po upływie ustalonego w umowie czasu następuje odebranie tej kwoty powiększonej o odsetki.

Jakie są rodzaje lokat?

Istnieją rożne rodzaje lokat, zaliczyć można do nich lokaty długoterminowe prowadzone w walucie obcej, lokaty inwestycyjne zapewniające pewien minimalny próg oprocentowania, ale jednocześnie dającą możliwość znaczącego wzrostu oprocentowania w zależności od zmian cen instrumentów pochodnych w jakie bank inwestuje część środków pochodzących z lokaty. Następnym rodzajem lokaty jest lokata negocjowana, czyli taka w której klient banku ma możliwość negocjowania z nim oprocentowania i innych warunków umowy. Istnieje również lokata nocna, która zakładana jest jednego dnia a wypłata środków powiększonych o odsetki następuje następnego dnia roboczego. Ponadto do wyboru mamy również lokatę progresywną, której umowa przewiduje wzrost oprocentowania środków w kolejnych okresach oszczędzania, pozwala na wcześniejsze podjęcie środków bez utraty odsetek.

Jaką wybrać lokatę, aby obejść podatek belki?

Nie dawno pisałem o tym, że można ominąć podatek belki postanowiłem zatem, że napiszę może o tym jak to zrobić.

Podatek belki jest zaokrąglany w górę lub w dół. Aby został zaokrąglony w dół musi on wynosić mniej niż połowę czyli w przypadku gdy powinniśmy płacić 0,49 gr podatek jest pomijany.

W związku z tym powinniśmy pilnować, aby suma oszczędności na koncie oszczędnościowym nie przekroczyła określonego limitu. Jeżeli więc należne właścicielowi konta oszczędnościowe nie przekraczają określonego limitu to możliwe jest uchylenie się od płacenia podatku. Sposób w jaki obliczany jest podatek od zysków kapitałowych z jednej strony wydaję się być niepotrzebnym komplikowaniem sytuacji, z drugiej jednak strony jest sposobem, szczególnie dla drobniejszych inwestorów na jego ominięcie czyli zredukowanie jego wielkości do 0%. Omijanie podatku wymaga kontroli zysków co w zasadzie ogranicza się do lokat o słabym oprocentowaniu oraz kont oszczędnościowych. W przypadku tych dwóch produktów do wyboru mamy kilka technik inwestycji. Jednak podkreślić należy, że w przypadku lokat najważniejszy jest czas inwestycji, oprocentowanie podawane najczęściej w skali roku oraz kwota minimalna.

Kapitalizacja dzienna czy miesięczna?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dzienna kapitalizacja odsetek konta oszczędnościowego jest sposobem na uniknięcie płacenia podatku Belki. To czy będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy od zysków z konta oszczędnościowego, zależy od kwoty oszczędzanej na koncie, oprocentowywaniu oszczędnościowego i od tego, jak często dokonywana jest kapitalizacja odsetek.

Przy czym powinniśmy wiedzieć, że zysk uzyskany z konta oszczędnościowego powinien być obciążony 19 procentowym podatkiem. Jednak konta oszczędnościowe znalazły sposób na uniknięcie podatku Belki. Przy czym podkreślić należy, że bazują one na mechanizmie, że należne kwoty podatku zaokrągla się w górę lub w dół. Najczęściej mianem kapitalizacji określa się dopisywanie przez bank odsetek do kwoty lokaty klienta, aby łączną sumę lokaty powiększoną o odsetki, oprocentować w następnym umownym okresie oprocentowania np. miesięcznym zwiększenia kapitału spółki lub przeliczenie wszystkich opłat okresowych na sumę płatną jednorazową.

Post powitalny

Witam wszystkich na blogu o lokatach. Założyłem bloga w celu ekspresji swojej pasji, którą chciałbym się z wami podzielić. Mam nadzieję również, że uda nam się stworzyć wspaniałą społeczność, która będzie wysoce wartościowym miejscem gdzie można się dowiedzieć wielu pożytecznych rzeczy związanych z lokatami. Potrzebuję do tego waszej pomocy, ponieważ tylko dzięki waszej informacji zwrotnej będę w stanie obiektywnie ocenić czy dana informacja, sposób pisania itp. jest wartościowe czy nie.